O Antiradarech

V první řádě je potřeba vymezit základní pojmy:

Antiradar je běžně používající slovo pro všechny typy Antiradarů, takže i pro pasivní detektor, který v podstatě správně nemůžeme nazývat Antiradarem. Proč? Pasivní detektor pouze upozorňuje řidiče na případné měření a nejedná se tedy o Antiradar. Antiradarem nazýváme zařízení, které znesnadňuje měření PČR.

carousel_antiradary_1

 

 

V České republice není jízda se zapnutým radarovým detektorem zakázána žádným zákonem, vyhláškou nebo předpisem. Zákon o provozu na pozemních komunikacích číslo 361/2000 Sb. zakazuje jen použití aktivních prostředků, které mohou rušit nebo jinak omezovat činnost radarů. Použití pasivních radarových detektorů (antiradarů, které pouze přijímají radarový signál) tento zákon nijak neomezuje ani nezakazuje.

 

V paragrafu §3 odstavec 4 je uvedeno:

(4) Nikdo nesmí používat technické prostředky a zařízení, které znemožňují nebo ovlivňují funkci technických prostředků používaných při dohledu na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích (dále jen "antiradar").

DSCF8090

Novela Zákona o provozu na pozemních komunikacích 361/2000 Sb.:

"§ 125c - Přestupky
1. Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v provozu na pozemních komunikacích
j) v rozporu s § 3 odst. 6 použije antiradar
4. Za přestupek se uloží pokuta
c) od 5 000 Kč do 10 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce l písm. a), e) bodů 2 až 6, písm. f) bodů 2, 7, 10 a 11, písm. j) a podle odstavce 2"

Kompletní znění schváleného zákona: ZDE.

 

Protože pasivní radarové detektory neovlivňují ani neznemožňují funkci radarů, není jejich použití tímto ani jiným zákonem zakázáno a nelze je považovat za antiradar, jelikož ten z definice své funkce aktivně ruší, nebo ovlivňuje funkci prostředků používaných policií...

 

Radarové detektory - někdy ne úplně správně nazývané "antiradary", jsou velmi citlivé přijímače v mikrovlnném pásmu naladěné na stejnou frekvenci, na které vysílají silniční radary, a jejich funkce by se dala přirovnat ke klasickému radiopřijímači. https://www.youtube.com/watch?v=sgI1szwVUR4

 

Moderní detektory jsou řízeny mikroprocesorem, který automaticky vyhledává radary v nastavených pásmech a v blízkosti radaru je řidič varován zvukovým i světelným signálem. Systém inteligentní signalizace umožňuje odhadnout vzdálenost a polohu místa, ze kterého je měřena rychlost. Detektor Vás také upozorní na laserové měřiče používané pro měření rychlosti automobilů na velké vzdálenosti. Jeho účinnost proti laserovým rušičkám však není 100%.

Pro kompletní ochranu i proti laserovým pistolím je zapotřebí kombinaci radarového detektoru s laserovou rušičkou. Jiná 100% ochrana neexistuje!!! Odkaz na naše nabízené produkty zde

 

DSCF8103

 

 

Legálnost antiradarů - Co je tedy zakázáno?

V České republice je zakázáno používat aktivní rušičky laserů. Účinnost tohoto paragrafu i jeho praktická aplikovatelnost, například oproti laserovým rušičkám, je však přinejmenším velmi sporná. Není znám případ, kdy by bylo toto ustanovení úspěšně použito , neboť jeho vymahatelnost je díky prakticky nulové možnosti zajištění důkazů o přestupku téměř nemožná - jak dokazuje reportáž TV Prima. 

Při použití moderního laserového systému radar nehlásí žádnou chybu a chová se stejně, jako kdyby se operátorovi “třásla ruka” a nebyl schopen udržet měřené vozidlo v hledáčku. Námi nabízené laserové systémy navíc mají Evropskou homologaci E8, pro montáž do vozidel - jako parkovací asistent. Při deaktivované rušící funkci jsou tedy naprosto legální.

Proč se tedy používá Antiradar (AntiLaser) i přes možnou sankci?

Pokud pojedete nad limit maximální dovolené rychlosti tak Vám hrozí bodové ohodnocení + nemalá finanční sankce + v nejhorším případné odebrání řidičského průkazu!!!

Když by byl při měření použit antiradar, tzn. rušil by měření, PČR toto oznámí na příslušný orgán k správnímu projednání a ten Vám musí prokázat to, že jste o tomto zařízení ve Vašem vozidle věděli.........což u koupeného vozidla z druhé ruky je zcela nemožné!

V nejhorším případě, když by příslušný orgán prokázal, že jste o antiradaru a rušení věděli, by Vám hrozila sankce do 10 000 Kč, již ale bez bodového ohodnocení a tedy bez ztráty ŘP!!! Naše zkušenost je taková, že není v silách PČR toto nějakým způsobem řešit a postihovat.

Reportáž objasňující výhodu používání AntiLaseru https://www.youtube.com/watch?v=pV3_f4M7TSc

Používání AntiLaseru z praxe:

Policista v hledáčku zaměří vozidlo, spustí měření, ale měření je rušeno. Vy, jako řidič v době rušení zpomalíte na danou maximální rychlost a poté se rušení deaktivuje. Policista po deaktivaci AntiLaseru změří již požadovanou maximální rychlost. AntiLaser se po době rušení opět stává pouze homologovaným parkovacím asistentem. https://www.youtube.com/watch?v=fzwZN7L2KYQ

 

 

Zde odkazy na bývalé reportáže o antiradarech na TV Prima:

https://www.youtube.com/watch?v=KZbcNL7Ak5s

https://www.youtube.com/watch?v=yYF1nzAdWJQ

 

Upozornění prodejce:

Použití těchto zařízení ke znemožnění nebo ovlivnění funkce technických prostředků používaných při dohledu na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích může být v České republice zákonem zakázáno a sankcionováno.

Na pevně zabudované detektory se v současné době nevztahuje žádný zákon nebo předpis, který by zakazoval jejich instalaci do vozidel. Některé detektory mají dokonce atest státní zkušebny, homologaci pro montáž do vozidel.