Jak se měří rychlost

 

Velmi často vyskytující se typ aktivního radaru RAMER

Vozidla která používají standardní radary typu Ramer 10C, jsou tedy bez problémů detekovatelné antiradarem - pasivním radarovým detektorem. Při měření vysílají mikrovlnné vlny v pásmu Ka 34.0 GHz a 34.3 GHz proto je lze vždy bezpečně odhalit jakýmkoliv detektorem radarů.

Jedná se o nejčastější měření v ČR!

 

 aFYeaF

 

Policejní vozidlo s aktivním typem radaru RAMER poznáme také díky tzv. bradavici skrytě umístěnou v masce automobilu. Vyskytují se nejčastěji v civilních vozidlech Policie jako skrytý dohled. Z pravidla to jsou vozidla: Škoda Octavia II, Škoda Octavia III, Passat B7, Škoda Superb II, Škoda Superb III atd.

Ukázkové video:

https://www.youtube.com/watch?v=IyfqkJzho4U
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Méně častý typ pasivního radaru POLCAM a novějšího Soitron mSpeedDetV

Tento typ měření probíhá pouze pomocí cejchovaného tachometru a kamery (záznamového zařízení). Jakmile řidič tohoto Policejního vozidla vidí, že se nějaký řidič příliš vzdaluje, případně přibližuje, zařadí se za něj (nebo před něj), zvýší svoji rychlost nad povolený limit a pokud se jim vozidlo stále vzdaluje, respektive pokud je stále dojíždí nahrají ho na záznamové zařízení (kameru umístěnou ve vozidle). Na tento typ pasivního radaru neexistuje žádný pasivní detektor, ani aktivní antiradar.

  • Systém Soitron mSpeedDetV porovnává průměrnou rychlost sledovaného vozidla na úseku s proměnnou délkou s vlastní měřenou průměrnou rychlostí. 
  • Měřící vozidlo by mělo jet ve stejném pruhu jako měřené vozidlo, tak aby byl přestupek zachycen v hranicích svislých pruhů. Měření nemůže proběhnout pouhým projetím kolem policejního vozu.
  • Po dobu měření se řidič měřícího vozidla snaží sledované vozidlo snímané přední kamerou udržet v obrazu kamery tak, aby na konci měřícího úseku byla vzdálenost mezi vozidly stejná, nebo větší než na začátku měření. Při použití zadní kamery stejná nebo menší. Policejní vozidlo s vámi tak nemusí srovnat rychlost.
  • Nejkratší ujetá vzdálenost při měření je 100 m, v praxi však několik stovek metrů.
 
 

Policejní vozidlo s pasivním typem radaru POLCAM Soitron mSpeedDetV nelze odhalit, proto je potřeba při řízení vozidla zvýšit pozornost na tyto vozidla. Vyskytují se nejčastěji v civilních vozidlech Policie jako skrytý dohled. Z pravidla to jsou vozidla: BMW 540i, Škoda Superb III, Passat B7...

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Velmi rozšiřující se typ radaru Laserová pistole (laserový paprsek) - LIDAR

Policista si v hledáčku vybere vozidlo, které chce změřit, poté stlačí spoušť a laser vyšle proti tomuto vozidlu infračervené impulzy. Velmi oblíbené začalo být měření rychlosti zezadu, tzn. na odjezdu od Policisty. Na základě odražených impulzů laser vypočítá rychlost vozidla. Lasery mají maximální dosah 1000 m a záznamové zařízení je schopné vyhotovit fotografii na maximální vzdálenost zhruba 300 m. Těmito lasery je možné měřit i v noci, jelikož disponují infračerveným přisvícením, které patří k volitelné výbavě.

 
 
 

 

Laserové pistole používané PČR je možné detekovat i radarovými detektory, nicméně jedinou spolehlivou ochranou je však a pouze laserová rušička, například Speedom. Laserovými radary jsou dnes vybaveny nejen hlídky dopravní Policie, ale i často Obecní Policie (Městská).

Ukázkové video:

https://www.youtube.com/watch?v=jcWokpAsaEg

https://www.youtube.com/watch?v=K0seK7CUZCo

 

 
 

 

 

 

Oblíbené měření vozidel pomocí úsekového měření

Úsekové měření je pasivní formou měření rychlosti. Nejde o měření v jednom bodě jako je tomu u běžných radarů, ale o měření vozidla v úseku. Jde o kamery, které zaznamenají vjezd a výjezd vozidla z měřeného úseku. Proti tomu měření se dá bránit pasivním detektorem Genevo s GPS lokalizací GENEVO.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Oblíbené měření vozidel pomoci stacionárního radaru RAMER

Stacionární radar fungující na principu mikrovlnného měření. Tyto stacionární radary používají standardní radary typu Ramer, jsou tedy bez problémů detekovatelné antiradarem - pasivním radarovým detektorem. Při měření vysílají mikrovlnné vlny v pásmu Ka 34.0 GHz proto je lze vždy bezpečně odhalit jakýmkoliv detektorem radarů. Proti tomuto měření se dá bránit jakýmkoliv pasivním detektorem radarů i bez GPS databáze například pasivním detektorem GENEVO.

 

stažený soubor

 
Ukázkové video:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Velmi méně časté měření pomoci stacionárního radaru 

Tlakové senzory jsou umístěné v 16 mm široké a 25 mm hluboké drážce pod povrchem silnice a to ve vzdálenosti cca 1 m od sebe. Pokud přes ně přejede automobil, vypočítá Traffistar jeho rychlost a kamera ji zaznamená spolu s registrační značkou, tváří řidiče, rychlostí, datem a časem přestupku. Tento systém nic nevysílá a není tedy dost dobře možné detekovat jej radarovými detektory. Proti tomu měření se dá bránit pasivním detektorem Genevo s GPS lokalizací GENEVO. 
 

 

 

 

Informační panely pro měření rychlosti

Informační panely, zobrazující rychlost vozidla, slouží pouze pro preventivní účely a přesto, že součástí některých z nich je imitace kamery, nemají žádné záznamové zařízení schopné dokumentovat přestupky. Většinu takovýchto informačních panelů radarové detektory nedetekují, jelikož pracují v pásmu K, které je u detektorů standardně vypnuto.

stažený soubor (1)